Kallvatten

För varje förbrukning finns mer statistik under respektive fördjupningssida. Genom att bläddra på denna sida visas förbrukningarna i olika tidsupplösningar, genom att förbrukningarna i echolog presenteras i flera olika format så kan lägenhetsinnehavaren lättare relatera till informationen.

På detta vis ges möjligheten för lägenhetsinnehavaren att relatera sin nuvarande förbrukning med historiska förbrukningar, och därmed få en återkoppling till förändringar i sitt beteende.

Klicka på pilarna för att ändra tidsupplösning

« Gå tillbaka till förstasidan