Kostnader

Förutom de enskilda fördjupningarna för varje förbrukning så har echolog även en fördjupning specifikt för kostnader. Lägenhetsinnehavaren kan här få information kring sina kostnader för varje månad, för att relatera till den traditionella elräkningen.

För att ytterligare hjälpa lägenhetsinnehavaren att förändra sitt beteende så visas hur stor del av kostnaderna som varje förbrukning står för.

Klicka på ikonerna för att ändra kostnad

« Gå tillbaka till förstasidan