Echolog

Echolog har en diskret design som är anpassad för att smälta in i ett hem. För att väcka intresse och dra uppmärksamhet till förbrukning visar Echolog väderprognoser, inomhustemperatur och utomhustemperatur. I övrigt är utseendet avskalat för att fokus ska ligga på förbrukningarna. Designen är dessutom baserad på vetenskapliga studier kring ändring av förbrukningsbeteende.

El- och vattenförbrukningen, både den aktuella och den historiska, presenteras i kända format och relateras till kostnader för att öka motivationen hos lägenhetsinnehavaren att minska sin energiförbrukning.

Gränser räknas ut baserat på lägenhetsinnehavarens beteende, och sedan presenteras värden som röda om de överstiger gränserna. Eftersom värdena räknas ut kontinuerligt så ger echolog hela tiden feedback på förändringar i beteende.

Klicka på ikonerna för att interagera med demot

« Gå tillbaka till förstasidan