System

Echolog behöver väldigt få inställningar från lägenhetsinnehavaren. För att kostnader skall visas korrekt går det att finjustera kostnaderna för el, varmvatten och kallvatten, då dessa kan variera pga. personliga avtal med leverantörer och dylikt.

I övrigt så har echolog stöd för ändring av språk, och kan expanderas med nya språk om önskemål om detta finns. Övrig information som syns under system är till för support, felsökning mm.

Inga ikoner är klickbara på denna sida

« Gå tillbaka till förstasidan