Echolog

Echolog är en terminal där lägenhetsinnehavaren kan se sin förbrukning av el, varm- och kallvatten. Syftet är att man ska öka medvetenheten och därmed minska sin förbrukning självmant. Man kan även ta ut mätvärden och skicka dem till ett tredjepartsprogram, till exempel ett debiteringssystem via e-post, via en serverprogramvara som administrerar ett bestånd av echolog-enheter.

Echolog kan även expanderas med individuella funktioner för varje enskild kund. Här finns en rad möjligheter, till exempel mer utförlig förbrukningsstatistik, mer väderdata, visning av busstider, tvättstugebokningssystem, portsystem och så vidare.

Teknisk Information

Press

Klicka på playknappen för att gå vidare till demotGå till demo